Ông Norman Büche gặp đối tác lâu năm tại Thái Lan

Ngày đăng: 27/10/2023 09:58 AM

Bangkok - Cuộc gặp lại giữa ông Norman Büche - CEO của NB Prime Logistics Consulting LLC và ông Samakchai Tantisaree - Giám đốc công ty R.K. International Freight Co., Ltd đã diễn ra tốt đẹp vào ngày 24 tháng 10 năm 2023. Vốn có mối quan hệ đối tác lâu năm, hai bên tin tưởng bàn về triển vọng hợp tác trong tương lai gần.