KIỂM TRA HÀNG HÓA

Ngày đăng: 04/08/2023 08:46 AM

Đôi khi những thứ bạn mua không chắc chắn sẽ đến kho với chất lượng và số lượng được đặt hàng. Chúng tôi, NB Prime cung cấp cho bạn kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn cá nhân. Những điều này bạn có thể chỉ định cụ thể và tất cả sau đó sẽ trải qua các kiểm soát vật lý của chúng tôi, ngoài ra, chúng tôi cũng có thể tạo danh sách kiểm tra dựa trên sản phẩm của bạn, chúng tôi phối hợp trước với bạn và sau đó được triển khai trong quy trình.

Kết quả được chúng tôi ghi lại và trình bày rõ ràng rành mạch nhất.

Chúng tôi mong nhận được phản hồi từ bạn.