VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ

Ngày đăng: 01/08/2023 11:07 AM

Cơ sở hạ tầng của Việt Nam ngày nay vẫn chưa phải ở cấp độ phát  mà nhiều khách hàng và nhà giao nhận hàng hóa mong muốn. Đường bờ biển dài 3444 km, phần mở rộng bắc-nam khoảng 1650 km và phần mở rộng đông-tây khoảng 500 km. Tất cả điều này, kết hợp với một mạng lưới đường bộ rất nhỏ, làm cho nó trở thành một thách thức hậu cần để vận chuyển hàng hóa đến đúng nơi đúng giờ.

Chúng tôi tự hào cũng đã giải quyết vấn đề này cho bạn. Mạng lưới xe tải của chúng tôi trong khu vực FTL và LTL được phục vụ bởi các đối tác được chọn. Và nếu bạn muốn hàng đi nhanh hơn trên khoảng cách xa hơn, chúng tôi cũng cung cấp các chuyến bay nội địa Việt Nam, vận tải Sea2Sea.

Chúng tôi mong nhận được phản hồi từ bạn...