NB Prime trở thành thành viên của Hiệp hội WTC Alliance

Ngày đăng: 16/01/2024 12:32 PM

 

Ngày 15 tháng 1 năm 2024 NB Prime Logistics & Consulting LLC vinh dự trở thành thành viên của Hiệp hội WTC Alliance. Hiệp hội dành cho những công ty logistics vừa và nhỏ trên toàn thế giới đã và đang tạo nền tảng cho các thành viên kết nối và hỗ trợ lẫn nhau trên con đường tham gia chuỗi cung ứng thế giới. Đây là một bước tiến lớn của NB Prime trên hành trình khẳng định vị trí của công ty trên trường quốc tế.