NB Prime tham gia Members Night của Hiệp hội doanh nghiệp Hongkong tại Việt Nam

Ngày đăng: 23/08/2023 10:05 AM

 

Ông Norman Büche đại diện cho Công ty TNHH NB Prime Logistics & Consulting tại Đêm thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông Việt Nam. Thật vui khi được mở rộng kết nối của công ty ở châu Á và phát triển mạng lưới của mình trên toàn thế giới!